COVID-19 Information statement

 
Pills lining out Covid19

Given the recent developments concerning COVID-19, we want to make sure you are informed about our approach and how this may impact our relation.

PRODUCTION & SUPPLY

Our production and supply currently remains unaffected by COVID-19 and we see no risk of supply in the near future. Of course, we can not control how this situation evolves. If we would identify any factors that might adversely influence our supply in any way, we will get in touch with you to decide on the best way to handle this.

ORGANISATION, MEETINGS & CONTACTS

Following the recent outbreak and spread of the COVID-19 disease, we have taken measures to handle this new situation and to make sure that an impact on our production and supply is avoided or kept to the absolute minimum.

  • We closely monitor national and international advice and rules to avoid the further spreading of the disease.
  • We have stopped international travel of our staff. Instead, we encourage our staff to make use of the available digital meeting tools as an alternative.
  • We cancelled attendance to or postponed events where a lot of people gather.
  • If possible, we let employees work from home. Of course, everyone remains available as usual.

When considering travel to or meetings with customers, we will also take into consideration any rules that may apply at the customer’s company.

All aspects considered, things remain business as usual. We are only organizing ourselves in a different way to make sure that our service remains unaffected and our staff remains healthy.

We hope this statement contains an answer to concerns you might have with COVID-19 in relationship to our collaboration, Of course, we remain at your disposal for any additional questions you may have.

Stay healthy!

----------

Hungarian version

Figyelembe véve a COVID-19 vonatkozásában a közelmúltban bekövetkezett fejleményeket, biztosítani akarjuk Önt arról, hogy minden tájékoztatást megkap arról, hogy mi a jelenlegi véleményünk az ügyről és ez hogyan befolyásolhatja kapcsolatunkat.

GYÁRTÁS ÉS ELLÁTÁS

Termelésünket és ellátásunkat jelenleg a COVID-19 nem érinti és a közeljövőben nem is látunk ellátással kapcsolatos problémákat. Természetesen arra nincs hatásunk, hogy ez a helyzet hogyan alakul a későbbiekben. Ha olyan tényezőket találunk, amelyek bármilyen módon hátrányosan befolyásolhatják az ellátási láncot, felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy eldöntsük, miként lehet ezt kezelni.

SZERVEZET, MEGBESZÉLÉSEK ÉS ÜZLETI KAPCSOLATOK

A COVID-19 járvány közelmúltbeli kitörését és terjedését követően intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy kezelni tudjuk ezt az új helyzetet és elkerüljük a termelésünkre és az ellátásra gyakorolt ​​hatását, vagy ezen hatást az abszolút minimumra csökkentsük.

  • A betegség további terjedésének elkerülése érdekében szorosan figyelemmel kísérjük a nemzeti és nemzetközi ajánlásokat és szabályokat.
  • Felfüggesztettük munkatársaink nemzetközi utazásait, ehelyett arra buzdítjuk őket, hogy használják az elérhető digitális eszközöket alternatívaként.
  • Lemondtuk vagy elhalasztottuk a sokrésztvevős rendezvényeket
  • Amennyiben lehetséges biztosítjuk, hogy alkalmazottjaink otthonról dolgozzanak. Természetesen azzal a feltétellel, hogy mindenki elérhető.

Az ügyfelekhez történő utazások vagy az ügyfelekkel való találkozások esetén figyelembe vesszük az ügyfeleinknél esetlegesen alkalmazandó szabályokat is.


Minden szempontot figyelembe véve a dolgok továbbra is a szokásos módon működnek. Egy kis átszervezéssel biztosítani tudjuk szolgáltatásunk zavartalan működésesét és kollégáink egészségét.

Reméljük, hogy ez a nyilatkozat választ ad a COVID-19 vírussal kapcsolatban felmerülő aggodalmakra, természetesen minden további kérdéssel kapcsolatban állunk az Ön rendelkezésére.

Vigyázzunk egészségünkre!